साठये महाविद्यालयात ‘विज्ञान सर्वत्र पूज्यते’ महोत्सव

साठये महाविद्यालयात ‘विज्ञान सर्वत्र पूज्यते ’ महोत्सव विलेपार्ले येथील साठये महाविद्यालयात २२ फेब्रुवारी २०२२ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत विज्ञानाधिष्टीत

Read more
Please wait...

Subscribe Now

To get Articles, News, Events Updates Directly to your email !
Main Menu